میوه و صیفی جات میوُن

پرتقال توسرخ 240,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
پرتقال توسرخ
شمام 175,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
شمام
کرفس 160,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
کرفس
به 210,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
به
لوبیا سبز 220,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
لوبیا سبز
پرتقال نافی لوکس 225,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
پرتقال نافی لوکس
نارنج 150,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
نارنج
گریپ فروت 135,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
گریپ فروت
نارنگی خارو 275,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
نارنگی خارو
آناناس بزرگ 970,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
آناناس بزرگ
کیوی 270,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
کیوی
موز لوکس 375,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
موز لوکس
سیب قرمز لوکس 225,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سیب قرمز لوکس
سیب درختی زرد لوکس 225,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سیب درختی زرد لوکس
لیموشیرین 165,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
لیموشیرین

سبزیجات تازه و خردشده زنبیل

سبزی پاک نشده کیلویی 190,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی پاک نشده کیلویی
نخودفرنگی پاک شده 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
نخودفرنگی پاک شده
ذرت 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
ذرت
سبزی خوردن پاک شده بسته ای 120,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی خوردن پاک شده بسته ای
گشنیز خردشده 85,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
گشنیز خردشده
شوید خردشده 85,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
شوید خردشده
جعفری خردشده 85,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
جعفری خردشده
سبزی سوپ 105,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی سوپ
سبزی آش 210,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی آش
سبزی کوکو 105,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی کوکو
سبزی ماهی 105,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی ماهی
سبزی خورشتی 105,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی خورشتی