میوه و صیفی جات میوُن

پرتقال توسرخ 230,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
پرتقال توسرخ
شمام 100,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
شمام
طالبی هشت خط 90,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
طالبی هشت خط
خرما خشک کیلویی زاهدی (قصب) 225,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
خرما خشک کیلویی زاهدی (قصب)
به اصفهان 250,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
به اصفهان
لوبیا سبز 200,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
لوبیا سبز
گریپ فروت 135,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
گریپ فروت
کیوی 250,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
کیوی
موز کوچک لوکس 350,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
موز کوچک لوکس
سیب قرمز لوکس 200,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سیب قرمز لوکس
سیب درختی زرد لوکس 240,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سیب درختی زرد لوکس
موز شیر موزی لکه دار 250,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
موز شیر موزی لکه دار
لیموشیرین 165,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
لیموشیرین
شفتالو 550,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
شفتالو
پیاز ریز ترشی 60,000 30,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
پیاز  ریز ترشی
50%
تخفیف

سبزیجات تازه و خردشده زنبیل

سبزی پاک نشده کیلویی 200,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی پاک نشده کیلویی
نخودفرنگی پاک شده 120,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
نخودفرنگی پاک شده
ذرت 120,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
ذرت
سبزی خوردن پاک شده بسته ای 130,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی خوردن پاک شده بسته ای
گشنیز خردشده 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
گشنیز خردشده
شوید خردشده 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
شوید خردشده
جعفری خردشده 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
جعفری خردشده
سبزی سوپ 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی سوپ
سبزی آش 210,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی آش
سبزی کوکو 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی کوکو
سبزی ماهی 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی ماهی
سبزی خورشتی 110,000 ریال مورد علاقه سبد خرید plus 0 minus
سبزی خورشتی